Semm fai in dar 2020


locandina


I sponsor dar capanon 2020Cünta vísit


Incöö:
Iér:
Un més fa
Da quand a sém onlàin
20
148
253
124116


Ur disnà di culaburaduu 2020

27 da setembar 2020 disnà di culaburaduu:
President che cuntrola!
Tavui cun distanza da sicürezza!
L'è inscì che è stai urganizat ur disnà di culaburaduu dar 2020 giô a Cüreia!

Pranzo dei collaboratori 27 settembre:

 Valerio tavui

I ünic che a miga rispetàa i distanz par tüt ur temp: i toc da carna in sü ra griglia!

Solo la carne sulla griglia è rimasta a lungo senza distanza di sicurezza!

capel da prevat

 Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)