Semm fai quest'ann?


locandina


Cünta vísit


Incöö
In tutàl
31
89635


50ma 5555 Lüganigh da record

Tài chì iè rivaàt anca i lüganigh! Ur grüp di salümée sgarba a l'è riuscìit a bat ur record che 'l seva prefisàa: 555 Kg in 5 ur e 55.

I ghè rivàat a fa sü 569 Kg in 5 ur e 45 secund. BRAVI!!

Luganighe in vetrina

L'arte norcina dei salumieri "sgarba" ha dato prova di coraggio realizzando nel breve tempo di 5 ore e 45 secondi 569 Kg di luganighe, battendo il record che si erano prefissati di 5 ore e 55 minuti.Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)